Logotipas Klaipėdai

Klaipėda nusipelnė kultūringo ir gerai miestą atspindinčio logotipo bei įvaizdžio, kuris visam pasauliui skelbtų apie šį kraštą.

Pamatę talentingų klaipėdiečių norą mylimam miestui sukurti logotipus, nusprendėme šį šansą suteikti. Tai proga ne tik prisidėti prie miesto įvaizdžio kūrimo, bet ir patiems klaipėdiečiams išreikšti savo nuomonę balsuojant ir įrodyti, jog skaidrumas vis dar yra svarbiausia.

Dizainerių darbai gali būti įkeliami iki rugsėjo 10 dienos. Komisijos ir internetinis balsavimas vyks nuo iki spalio 2 dienos, o galutiniai rezultatai bus paskelbti renginio metu spalio 3 dieną, 19val. Švyturys B-house gastrobare.

Leiskime kitiems pamatyti Klaipėdą akimis tų, kurie šį miestą myli ir vertina.

Let’s make Klaipėda great again!


Apie mus kalba