KLAIPEDA/ZUVIS/JURA

Autorius: JURATE MULMA

Logotipe perteikta , kuo Klaipėda gali girtis ir didžiuotis.